Engels - kerndoel 16


De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

Toelichting en verantwoording

doel Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • de kinderen zoeken de spelling op of controleren de spelling van woorden
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • de kinderen raken vertrouwd met het gebruik van woordenlijsten en woordenboeken als onderdeel van het leren van een vreemde taal

uitgangspunten Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • gebruik van een woordenboek of woordenlijst, afhankelijk van de aandacht voor schrijven en lezen in het Engels in deze groepen
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • regelmatig gebruik van een woordenboek (bijvoorbeeld om de spelling van woorden te controleren, om woorden binnen een bepaald thema, onderwerp of vakgebied op te zoeken)
 • Bij CLIL is het opzoeken van woorden voor een vakgebied of onderwerp aan de orde
 • Bij (Versterkt) Eibo is ook een (thematisch) picture dictionary aanwezig

materialen Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • de woordenboeken sluiten aan bij in de basisschool gebruikte vakken bij CLIL en de Eibo-thema's bij (Versterkt) Eibo (bijvoorbeeld in een woordenlijst (in de methode Engels) of in een picture dictionary of jeugdwoordenboek Engels
 • de kinderen kunnen op bepaalde websites of cd-roms beluisteren hoe een woord moet worden uitgesproken
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • de woordenboeken sluiten aan bij de vakken, onderwerpen en de leeftijd en het niveau van de kinderen
 • het gaat om diverse bronnen, zowel Nederlands-Engels als Engels-Engelse bronnen

Toelichting: Profiel groepsleraar Engels

De groepsleraar die Engels geeft, voldoet aan het volgende profiel:

 • Zij is geïnteresseerd in en gemotiveerd voor vvto;
 • Zij is bereid om bij- en na te scholen;
 • Zij is bereid en in staat om samen te werken met de Engelstalige leraar;
 • Zij is bereid tot intervisie en collegiale consultatie t.b.v. vvto;
 • Zij heeft een redelijke beheersing van het Engels (B1/B2 van het ERK).

Toelichting: CLIL

CLIL = Content and Language Integrated Learning: (bepaalde) vakken of vaardigheden leren in het Engels, ook wel bekend als tweetalig onderwijs (tto).

Toelichting: Eibo

Eibo = 'Engels in het basisonderwijs'. Het is verplicht vanaf groep 7. Er wordt ca. een uur per week aan Engels besteed, in 1 keer of over meerdere dagen verspreid.

Vervroegd Eibo = Engels start eerder dan groep 7. Er wordt ca. een uur besteed aan Engels per week.

Versterkt Eibo = enkele uren per week Engels in groep 7 en 8, bijvoorbeeld met het oog op internationale uitwisseling.