Engels - kerndoel 16 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen raken vertrouwd met het idee dat het opzoeken van woorden die je niet kent in het Engels of waarvan je de betekenis of spelling niet precies weet, hoort bij het leren van een vreemde taal.
  • Ze werken samen om woorden op te zoeken in voor hen geschikte woordenboeken en hebben daarbij een succeservaring.
  • Zo mogelijk leggen ze een lijstje aan van de woorden die ze hebben geleerd of die ze leuk, nuttig of leerzaam vinden.

Toelichting: Profiel groepsleraar Engels

De groepsleraar die Engels geeft, voldoet aan het volgende profiel:

  • Zij is geïnteresseerd in en gemotiveerd voor vvto;
  • Zij is bereid om bij- en na te scholen;
  • Zij is bereid en in staat om samen te werken met de Engelstalige leraar;
  • Zij is bereid tot intervisie en collegiale consultatie t.b.v. vvto;
  • Zij heeft een redelijke beheersing van het Engels (B1/B2 van het ERK).

Toelichting: CLIL

CLIL = Content and Language Integrated Learning: (bepaalde) vakken of vaardigheden leren in het Engels, ook wel bekend als tweetalig onderwijs (tto).

Toelichting: Eibo

Eibo = 'Engels in het basisonderwijs'. Het is verplicht vanaf groep 7. Er wordt ca. een uur per week aan Engels besteed, in 1 keer of over meerdere dagen verspreid.

Vervroegd Eibo = Engels start eerder dan groep 7. Er wordt ca. een uur besteed aan Engels per week.

Versterkt Eibo = enkele uren per week Engels in groep 7 en 8, bijvoorbeeld met het oog op internationale uitwisseling.