Engels - kerndoel 16 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen raken steeds meer vertrouwd met het gebruik van woordenboeken, -lijsten en andere bronnen als onderdeel van hun taalverwervingsproces, voor betekenis, spelling en uitspraak.
 • Ze gebruiken woordenboeken die aansluiten bij hun niveau en belevingswereld.
 • Ze gebruiken in groep 8 woordenboeken van een moeilijker niveau. Ze bereiden zich zo voor op de zoekbronnen in de eerste klas van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Ze gebruiken niet het fonetisch schrift.
 • De kinderen kunnen zo nodig ook teruggrijpen op de bronnen uit groep 6 of 7.
 • De kinderen leggen zelf een lijst aan van moeilijke, leuke of nuttige woorden, zo mogelijk met visuele ondersteuning en met Nederlandse equivalenten.

Toelichting: Profiel groepsleraar Engels

De groepsleraar die Engels geeft, voldoet aan het volgende profiel:

 • Zij is geïnteresseerd in en gemotiveerd voor vvto;
 • Zij is bereid om bij- en na te scholen;
 • Zij is bereid en in staat om samen te werken met de Engelstalige leraar;
 • Zij is bereid tot intervisie en collegiale consultatie t.b.v. vvto;
 • Zij heeft een redelijke beheersing van het Engels (B1/B2 van het ERK).

Toelichting: CLIL

CLIL = Content and Language Integrated Learning: (bepaalde) vakken of vaardigheden leren in het Engels, ook wel bekend als tweetalig onderwijs (tto).

Toelichting: Eibo

Eibo = 'Engels in het basisonderwijs'. Het is verplicht vanaf groep 7. Er wordt ca. een uur per week aan Engels besteed, in 1 keer of over meerdere dagen verspreid.

Vervroegd Eibo = Engels start eerder dan groep 7. Er wordt ca. een uur besteed aan Engels per week.

Versterkt Eibo = enkele uren per week Engels in groep 7 en 8, bijvoorbeeld met het oog op internationale uitwisseling.