Bewegingsonderwijs - kerndoel 58 - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.


Groep 7 en 8


  • De leraar kiest de arrangementen en stelt ze (samen met de kinderen) op, bepaalt de regelingen en reflecteert op de activiteit, de regelingen en het bewegingsgedrag. Passend bij de mogelijkheden van de kinderen laat ze deze taken ook door de kinderen doen. In dit leerproces van de kinderen hoeft het niet altijd vlekkeloos te gaan.

Bij Arrangement:

  • De leraar geeft de kinderen een globale instructie, zodat ze zelfstandig de arrangementen kunnen klaarzetten en opruimen.
  • Zij stimuleert kinderen het arrangement aan te passen aan de bewegingsmogelijkheden van zichzelf en anderen.

Bij Regelingen:

  • De leraar begeleidt de kinderen bij het maken van afspraken en het zoeken naar oplossingen bij problemen.
  • Zij helpt kinderen bij het gedoseerd ondersteunen van anderen in een aantal uitdagender bewegingssituaties.

Bij Reflecteren:

  • De leraar helpt de kinderen bij de analyse van de eigen bewegingsuitvoering.
  • Zij helpt de kinderen een beoordeling te geven over de bewegingsuitvoering van anderen.