Bewegingsonderwijs - kerndoel 58 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.


Groep 7 en 8


Bewegingsonderwijs, verantwoordelijkheid nemen voor het bewegingsgedrag van de ander

John gaat tijdens het Hakobal (zie ook het Basisdocument bewegingsonderwijs, p. 109) boos aan de kant op de bank zitten, want hij krijgt - zegt hij even later tegen de juf - toch nooit een bal. Juf legt het spel even stil en vraagt de andere kinderen naar welke medespeler ze de bal meestal gooien om een punt te scoren.

Na enig gekwebbel is de conclusie dat vrij staan en de bal kunnen vangen belangrijke criteria zijn om de bal toegespeeld te krijgen. Juf voegt daaraan toe dat goed vangen ook een kwestie is van goed aangooien en dat je dus maar beter zo kunt gooien dat de ander de bal ook kan vangen. Tegen deze wijsheid kan niemand op en John neemt weer aarzelend zijn plaats in het veld in.

De eerste de beste bal die hij aangespeeld krijgt, vangt hij voorbeeldig en speelt hem direct dankbaar, maar ook een beetje angstig, terug naar degene die hem aanspeelde. Hij doet gelukkig weer mee.