Curriculumsamenhang buiten Nederland

11 januari 2022

Australië

  • Australië kent een curriculum voor het funderend onderwijs met acht leergebieden. De algemene doelen en waarden zijn uitgewerkt in zeven generieke competenties, die de brug vormen van de algemene doelen naar de inhouden in de leergebieden.

British Columbia (Canada)

  • De Canadese staat British Columbia heeft gemeenschappeijke core competences benoemd, die onder alle vakken en leergebieden liggen. De website laat uitwerkingen van die core competences zien.

Finland

  • Finland kent een curriculumdocument dat een gemeenschappelijke ambitie formuleert, uitgewerkt in een aantal richtinggevende uitspraken. Voor samenhang zijn vooral de cross-curriculaire thema's interessant.

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

  • Noorwegen stimuleert samenhang in het curriculum door Algemene doelen en Basisvaardigheden aan te geven voor de uitwerking elk van de leergebieden.

Schotland

  • Schotland werkt aan een Curriculum for Excellence, waarin Algemene doelen en ​Cross-curriculaire thema’s in de leergebieden worden uitgewerkt.

Aanbevolen door de Europese Commissie

  • De Europese Commissie beveelt de lidstaten een lijst van acht Key competences aan als basis voor de curricula. Elke burger zou die moeten beheersen voor persoonlijke ontwikkeling, werk, sociale integratie en actief burgerschap.

Global Perspectives

  • Cambridge IGCSE Global Perspectives is een programma voor 14-16-jarigen dat opgebouwd is rond topics die issues of global importance omvatten. Typering: a course that stretches across traditional subject boundaries and develops transferable skills. Het is beschreven in de vorm van een syllabus met doelen en examenvormen.

STEM Projects

  • STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Maths. De Nuffield Foundation heeft cross-curricular STEM Projects voor 11-14-jarigen ontwikkeld.