Gäby van der Linde


Gäby van der Linde-Meijerink werkt bij SLO als curriculumontwikkelaar/onderwijskundige. Ze is projectleider Jonge kind, waar ze inhoudelijk betrokken is bij alles rondom educaties en onderwijs aan jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar (voor- en vroegschoolse educatie). Verder is ze betrokken bij de thema's/projecten: inhoudslijnen en doel-uitwerkingen primair onderwijs, digitale geletterdheid (in het primair onderwijs), tweetalig primair onderwijs (tpo) Engels, identiteitsontwikkeling bij kinderen en het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's. 
Ze wil curriculumontwikkeling vormgeven vanuit theorieën, innovatie-inzichten en (eigen) praktijkervaring. Belangrijk uitgangspunt bij haar werkzaamheden zijn het streven naar maatwerk in co-creatie, het realiseren van 'goed' onderwijs aan alle kinderen én uitgaan van kracht en talenten van een ieder en het samen ontwerpen van onderwijs.

Gäby heeft ervaring als leerkracht basisonderwijs en ruime expertise op het gebied van (ortho)pedagogiek.