Een havodiploma voor meer leerlingen


Een studie naar een geïntegreerde leerroute vmbo-tl – havo
18 november 2019
In enkele recente onderzoeken komt naar voren dat de aansluiting tussen de theoretische leerweg en havo op verschillende aspecten voor verbetering vatbaar is. Deze literatuurstudie onderzoekt de wenselijkheid en mogelijkheid van een geïntegreerde leerroute theoretische leerweg - havo. Deze - nieuw te ontwikkelen - leerroute zal een doorlopende opleiding theoretische leerweg (tl) - havo onder één dak kunnen zijn, waarbij de leerlingen in zes jaar zowel een tl- als een havodiploma behalen.De havoleerstof kan geleidelijk in het curriculum van de tl worden ingebouwd, de vakkenpakketkeuze in de tl zal er (vooral) plaatsvinden in het perspectief van de profielkeuze havo, loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) zal mede worden ingezet om leerlingen meer praktijk- en ervaringsgericht te laten leren, terwijl tegelijkertijd het programma van de 'havo top' gerichter afgestemd kan worden op de gewenste kennis, vaardigheden en competenties van het hbo.

auteur SLO: Jan Sniekers, Viola van Lanschot Hubrecht
auteur extern: Brink, G. van den, Duursma, J.
jaar van uitgave: 2012

Sniekers, J., Lanschot Hubrecht, J. van, Brink, G. van den, & Duursma, J. (2012). Een havodiploma voor meer leerlingen : een studie naar een geïntegreerde leerroute vmbo-tl – havo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden