Voorbeeldlesmateriaal project Een meerdaagse reis...

18 december 2019

Op deze pagina is een voorbeeld te vinden van een project voor het vierde leerjaar vmbo-gtl, waarmee leerlingen kunnen werken aan de ontwikkeling van algemene vaardigheden. Het project kent daarnaast leerdoelen op het gebied van Nederlands en LOB.

De leerlingen ontwerpen bij dit project in groepjes een programma voor een meerdaagse reis naar Twente voor jongeren met een lichamelijke beperking en presenteren hun reisprogramma aan het eind van de projectweek. De opdrachten zijn open geformuleerd, om de leerlingen zoveel mogelijk uit te dagen en hen de kans te geven om te laten zien wat zij kunnen.

Het is de bedoeling dat scholen zelf, binnen de eigen mogelijkheden, buitenschoolse activiteiten toevoegen en contacten organiseren met hbo-studenten en beroepsbeoefenaren. Eventueel kunnen ook personen met een lichamelijke beperking worden ingeschakeld. Op die manier gaat het project meer leven voor de leerlingen, wat motiverend werkt. Ook is dit waardevol in het kader van LOB.

Twee voorbeelden

Het project gaat uit van een werkwijze die leerlingen relatief veel vrijheid biedt en zelfstandigheid van hen vraagt. Voor leerlingen van wie verwacht wordt dat zij deze zelfstandige werkwijze nog niet aankunnen, zijn hulpbladen gemaakt. Het is denkbaar deze leerlingen een projectopdracht te geven waarin verwijzingen naar de hulpbladen zijn opgenomen, maar er kan ook voor gekozen worden om de hulpbladen als docent achter de hand te houden en deze alleen uit te reiken als leerlingen vastlopen.

Hier zijn twee versies van de projectopdracht opgenomen:

  • De projectopdracht zoals die in 2015-2016 is gebruikt op CSG Het Noordik in Almelo. Dit materiaal is gebruikt voor een geselecteerde groep leerlingen, die deelnamen aan het z.g. Toptraject: een doorlopende leerroute vmbo-mbo-hbo voor getalenteerde leerlingen.
  • Een versie van het leerlingmateriaal waarin geen schoolspecifieke activiteiten of aanwijzingen zijn opgenomen en waarin bij verschillende opdrachten verwezen wordt naar de hulpbladen. Er worden ook suggesties gedaan voor docenten die het project verder willen invullen voor de eigen situatie.