Geesje van Slochteren


Geesje van Slochteren is curriculumontwikkelaar en thema-expert leraren en curriculumontwikkeling. Zij werkt aan verschillende projecten rondom ‘curriculumontwikkeling op school’. Rode draden hierin zijn: het voeden van het leerplangesprek op school en expertise-ontwikkeling in het veld op het gebied van het curriculum.

Geesje is opgeleid als Toegepast Onderwijskundige en heeft daarna als adviseur gewerkt voor Diephuis en Van Kasteren Onderwijsadviseurs en BMC Advies, adviesbureau voor de publieke sector. Als adviseur begeleidde ze trajecten op scholen voor vmbo en havo-vwo gericht op het flexibiliseren van curricula vanuit integrale schoolontwikkeling.

Geesje van Slochteren 270

Curriculumontwikkelaar leraren en curriculumontwikkeling