veelgestelde vragen

22 september 2022

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun vervolgopleiding en toekomst, is actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s noodzakelijk. SLO doet dit samen met het onderwijsveld, in opdracht van het ministerie van OCW.

Algemeen

Kerndoelen

Examenprogramma's