Aanmelden fase van beproeven wiskunde vmbo

14 mei 2024

Wil jij samen met jouw collega's de conceptexamenprogramma's en –syllabi wiskunde vmbo beproeven op jouw school? Meld je dan aan voor de fase van beproeven en doe in het schooljaar van 2024/2025 mee.

Wil je jouw school meteen aanmelden?  Klik dan op onderstaande button. Of lees verder voor meer informatie.

Vmbo-leerlingen die nu het examenprogramma wiskunde volgen en door willen gaan naar de havo, sommige mbo-opleidingen of de arbeidsmarkt zijn onvoldoende toegerust om die stap te maken. Leerlingen krijgen ook steeds meer te maken met veel data die ze moeten begrijpen, interpreteren en gebruiken in hun dagelijkse leven en mogelijke vervolgopleidingen.

De examenprogramma’s voor wiskunde vmbo zijn verouderd: ze zijn voor het laatst in de jaren '90 geactualiseerd. Omgaan met data zit er niet in. Ook is er in de huidige vmbo-examenprogramma's nu geen wiskunde die echt aansluit bij de kaderberoepsgerichte leerweg.

Om te zorgen voor een betere aansluiting op vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt en om meer aandacht te besteden aan het leren omgaan met grote hoeveelheden (digitale) cijfermatige informatie, actualiseerde een vakvernieuwingscommissie deze examenprogramma's wiskunde. Dit deed de commissie samen met het onderwijsveld en in opdracht van het ministerie van OCW. Zij leverden drie conceptexamenprogramma's op voor wiskunde 1,2. Wiskunde 1,2 is een vervanging van de huidige wiskundeprogramma’s. Leerlingen die nu wiskunde in hun examenpakket hebben volgen straks het examenprogramma wiskunde 1,2.

Wil je meer lezen over de totstandkoming van de geactualiseerde examenprogramma's wiskunde? Kijk dan op: Vernieuwing examenprogramma's wiskunde vmbo | 2023 | Examenblad.nl.

Doe mee in het schooljaar 2024/2025

Nu is het tijd om leerlingen, leraren en schoolleiders te raadplegen en met hen in gesprek te gaan over de bruikbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe onderdelen in de conceptexamenprogramma's en -syllabi wiskunde 1,2. SLO is daarom op zoek naar negen scholen die de examenprogramma's en –syllabi willen gaan beproeven in schooljaar 2024/2025.

Naar welke 9 scholen zijn we op zoek?

Omdat de conceptexamenprogramma's slechts op onderdelen zijn geactualiseerd, beproeven we alleen die nieuwe onderdelen. We zoeken daarom een beperkt aantal scholen die meedoen: negen scholen in totaal. Om te zorgen voor een goede afspiegeling van de scholen hanteren we selectiecriteria.

Per school zoeken we minimaal twee leraren wiskunde die lesgeven in de bovenbouw van het vmbo en een schoolleider die participeert in het traject.

Selectiecriteria

We zoeken een vertegenwoordiging van de volgende scholen:

  • brede scholengemeenschappen met alle schoolsoorten en leerwegen;
  • zelfstandige vmbo-scholen met alle leerwegen;
  • scholen met een afdeling vmbo-tl/mavo als onderdeel van een school met havo-vwo.

Na aanmelding, selecteren we negen scholen die samen, dus niet afzonderlijk, voldoen aan onderstaande criteria. De negen scholen:

  • bedienen met elkaar zoveel mogelijk de tien profielen, inclusief leerwerktraject;
  • hebben samen een landelijke spreiding;
  • zijn verschillend in schoolgrootte;
  • zijn divers qua leerlingpopulatie;
  • hebben vaksecties die alle/sommige/of geen onderdelen van het curriculum zelf ontwikkelen;
  • geven volledig of deels digitaal les of geheel analoog;
  • hebben een goede spreiding in onderwijskundig concept/visie.

Als laatste is het belangrijk dat er enkele scholen meedoen die een doorlopende leerlijn naar het mbo hebben.

Wat verwachten we van scholen en leraren?

De deelnemende scholen beproeven onderdelen van de conceptexamenprogramma's en conceptsyllabi op bruikbaarheid en uitvoerbaarheid in de klas en op school.

Scholen doen het hele schooljaar 2024/2025 mee. Leraren die meedoen wonen gezamenlijke bijeenkomsten en online inspiratiesessies bij, bereiden de bijeenkomsten voor, gaan aan de slag met het (door)ontwikkelen van les- en toetsmaterialen, evalueren de bruikbaarheid van de conceptexamenprogramma's en –syllabi en zorgen voor afstemming met collega’s.

De betrokken leraren worden een halve dag per week vrijgesteld van lesgeven voor materiaalontwikkeling, voorbereiding van lessen en afstemming. Ze onderwijzen de nieuwe inhouden van het curriculum vervolgens in hun klassen waarin zij de wiskundelessen verzorgen.

Daarnaast verwachten we  dat een team-schoolleider of afdelingshoofd beschikbaar is op maximaal vier dagdelen in het schooljaar voor evaluatie en om mee te denken over voorwaarden van implementatie.

Leerlingen volgen zoveel mogelijk het reguliere onderwijsprogramma. Leerlingen doen ook gewoon mee aan het reguliere centraal eindexamen wiskunde. De nieuwe onderdelen worden zoveel mogelijk binnen het Programma voor Toetsing en Afsluiting (pta) beproefd of vragen om geringe aanpassing daarvan.

Vergoeding voor deelname

Deelnemende scholen ontvangen een onkostenvergoeding van €35.000,-. De onkostenvergoeding dekt de inzet van twee leraren voor vier uur per week (o.b.v. 40 schoolweken), de inzet van de schoolleider voor vier dagdelen en overige onkosten, waaronder eventuele reiskosten.

Jouw school aanmelden

Je kan jouw school aanmelden door vóór 20 mei 2024 een e-mail met intentie tot deelname te sturen naar beproevenexamenprogramma@slo.nl. Vermeld daarin de contactpersoon inclusief e-mailadres, de contactgegevens van de school en de leerweg(en) waarmee de school wil meedoen. Geef ook alvast aan dat er zeker twee leraren wiskunde en een schoolleider mee kunnen doen in het schooljaar 2024/2025.

Tot en met 29 mei heb je dan de tijd om het hele aanmeldformulier met alle complete gegevens in te vullen. Je mag natuurlijk ook meteen het hele formulier invullen. In dat geval is een aparte mail niet nodig.

Vragen en meer informatie

Heb je vragen over de fase van beproeven of het aanmelden mail dan naar beproevenexamenprogramma@slo.nl.

toon meer

Leerplankundig thema