Muziek

13 mei 2024

Meer Muziek in de Klas

Stichting Meer Muziek in de Klas is een initiatief dat zich inzet voor een gevarieerd naschools creatief aanbod om kinderen en jongeren die dat het hards nodig hebben dezelfde kansen te bieden. Dat doen ze via het programma ‘Méér kunst en cultuur in School en Omgeving’. Ze helpen scholen bij de implementatie van kunstdisciplines in de rijke schooldag. Dit doen ze door het tot stand brengen van een netwerk. Daarnaast bieden ze praktische middelen, zoals kennisdelingsplatforms, explainervideo’s, methode keuzehulp en workshops.

Vocal statements

Bij Vocal Statements ontdekken jongeren door samen te zingen hoe hun authentieke stem klinkt en wat ze hiermee kunnen overbrengen. Vaardigheden als actief luisteren, ademtechniek en bewust stemgebruik komen aan bod. Door middel van storytelling vormen de leerlingen hun eigen mening over een onderwerp. Hiermee worden vaardigheden ontwikkeld als het verwoorden van je gedachten en gevoelens, het spreken voor een groep en het beargumenteren van je mening.

Leerorkesten

Het Leerorkest is een muzikaal én sociaal programma. De opzet van het Leerorkest is dat alle kinderen een muziekinstrument leren bespelen door wekelijkse muziekles van professionele muziekdocenten op hun eigen basisschool, onder schooltijd. Naast de wekelijkse instrumentale lessen zijn er grote groepsrepetities en optredens. Ook zijn er (naschoolse) Wijktalentorkesten en vervolgtrajecten in het voortgezet onderwijs.

Muziek in samenhang met taal

Betekenisvolle samenhang in het onderwijs is één van de uitgangspunten van de onderwijsherziening. Denk bijvoorbeeld aan de samenhang bij taal en muziek. In het rapport van Sardes zijn praktijkervaringen beschreven en geanalyseerd. Bij het rapport is ook interessant voorbeeldvideomateriaal beschikbaar.

Een ander onderzoek over samenhang tussen taal en muziek is uitgevoerd door Yke Schotanus. Uit zijn onderzoek blijkt dat leerlingen teksten op muziek beter onthouden.

Een nieuw fundament voor muziekonderwijs:

Als de muziek er al is
Wat gebeurt er als we ervan uitgaan dat de docent een expert is in het identificeren van ontwikkelingsmogelijkheden? Een expert in het ontsluiten van een muzikale wereld waarin de leerling zich thuis kan voelen? Suzan Lutke (adviseur, auteur en trainer voor muziek- en kunsteducatie) breekt een lans voor muziekdidactiek- en pedagogiek die past in onze tijd.