Film

15 september 2023

Netwerk Filmeducatie

We groeien op in en mét beelden. Film is dé manier waarop wij met elkaar communiceren én een beeld creëren van onszelf en de wereld om ons heen. Het Netwerk Filmeducatie zet zich in om leerlingen door heel Nederland film te leren spreken. Dit doen ze door een uitgebreide filmdatabase met lessen en programma’s.

Daarnaast bieden ze workshops en (na)scholing aan.
Het Netwerk Filmeducatie werkt nauw samen met zes regionale filmhubs. Deze staan dicht bij de leraar om het scholen nog makkelijker te maken filmeducatie aan de slag te gaan. Filmhubs zijn er ook voor vragen over het inpassen van de leerlijn.

Doorlopende leerlijn filmeducatie

Op zoek naar activiteiten en lessen rondom film? Dan kan deze leerlijn helpen. Een werkgroep van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs heeft zich toegelegd op wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van film. Medio voorjaar 2021 is de leerlijn op de website van het Netwerk Filmeducatie gepubliceerd. Met online lesmateriaal, direct gekoppeld aan de leerdoelen.

Film Toolkit voor basisonderwijs

Dit educatieve product komt voort uit een onderzoek van Ana Paunovik naar de stand van zaken rondom filmeducatie. De toolkit helpt leraren om het gesprek over films betekenisvol te maken en te houden. En ook voor leerlingen is de toolkit direct toepasbaar: het helpt ze bij het maken van hun eigen films.