Doelgroepen


De staatsexamens voortgezet onderwijs zijn bedoeld voor:

  • Kandidaten die zich individueel op een examen voorbereiden.
  • Leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.
  • Leerlingen van scholen die geen examenlicentie hebben.

Tip!

De Berkenschutse heeft een uitgebreid draaiboek samengesteld dat een beeld geeft van de organisatorische aspecten van staatsexaminering. We hebben dit als voorbeeldmateriaal toegevoegd.