natuurkunde vmbo

11 augustus 2020

thema's

TI_shutterstock_177908210

modelleren en modelgebruik

Modelleren (en modelgebruik) is naast onderzoeken en ontwerpen een van de belangrijke natuurwetenschappelijke werk- en denkwijzen. Ook in andere vakgebieden, zoals kunst en economie, speelt modelleren een belangrijke rol.

Thema_Samenhang en afstemming natuur en techniekvakken

samenhang en afstemming N&T-vakken

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.

Thema_Doorstroom vmbo

doorstroom vmbo

Voor alle leerlingen in de theoretische en gemengde leerweg is een goede aansluiting naar het vervolgonderwijs van groot belang. Deze themapagina ondersteunt vmbo-scholen bij het verbeteren van de aansluiting naar havo en mbo.

Thema_curriculum toetsing en verantwoording

hogere denkvaardigheden

Deze pagina's bieden inspiratie in de vorm van opdrachten die een beroep doen op hogere denkvaardigheden.

agenda

nieuws