natuurkunde vmbo

10 mei 2021

thema's

modelleren en modelgebruik

Modelleren (en modelgebruik) is naast onderzoeken en ontwerpen een van de belangrijke natuurwetenschappelijke werk- en denkwijzen. Ook in andere vakgebieden, zoals kunst en economie, speelt modelleren een belangrijke rol.

samenhang en afstemming N&T-vakken

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.

doorstroom vmbo

Voor alle leerlingen in de theoretische en gemengde leerweg is een goede aansluiting naar het vervolgonderwijs van groot belang. Deze themapagina ondersteunt vmbo-scholen bij het verbeteren van de aansluiting naar havo en mbo.

hogere denkvaardigheden

Deze pagina's bieden inspiratie in de vorm van opdrachten die een beroep doen op hogere denkvaardigheden.

agenda

nieuws