Digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk

23 oktober 2023

Stappenplan

In onze digitale samenleving waarin technologie en media een belangrijke plaats hebben, is het niet alleen nodig om geletterd te zijn, maar ook om digitaal geletterd te zijn. Leerlingen moeten kennis en vaardigheden ontwikkelen over digitale technologie.

Dit stappenplan met tips en adviezen helpt je om de implementatie in de school gestructureerd aan te pakken.

picto-BV-DG-stappenplan

download kaart Stappenplan (pdf, 1 MB)

STAP 1: Vorm een gemeenschappelijk beeld van digitale geletterdheid

STAP 2: Ontwikkel een gezamenlijke visie op onderwijs in digitale geletterdheid

 • Zorg dat je iedereen meeneemt. Communiceer regelmatig over de voortgang, zodat de visie door het hele schoolteam of de vaksectie wordt gedragen.
 • Verdiep je in het curriculaire spinnenweb met aspecten die bijdragen aan een visie. Bekijk de kaart Visievorming – basisvaardigheden digitale geletterdheid (pdf, 2.3 MB).
 • Speel onder begeleiding het Visiespel digitale geletterdheid. Aan de hand van stellingen verzamel je input voor je visie als schoolteam of vaksectie.
 • Verwoord een beknopte visie op onderwijs in digitale geletterdheid. Meestal volstaat een half A4.
 • Besef dat een gedragen visie die past bij de school het uitgangspunt is bij het ontwerpen van onderwijs.

STAP 3: Maak een plan van aanpak en ga aan de slag met digitale geletterdheid

 • Vertaal de visie naar een plan van aanpak. Hiermee maak je concreet wat en hoe je de implementatie van digitale geletterdheid gaat uitvoeren.
 • Bepaal eerst de inhouden die aan de orde komen in je onderwijs. Ontwikkel of gebruik een passende leerlijn. Maak duidelijk wat je combineert met andere vakken of leergebieden en hoe je inhouden verdeelt over de leerjaren. Bekijk ook de kaart Inhoud – basisvaardigheden digitale geletterdheid (pdf, 602 kB).
 • Beschrijf voor de andere aspecten van het curriculair spinnenweb wat je over enige tijd wilt zien in school en klas op het gebied van digitale geletterdheid.
 • Definieer welke acties je moet ondernemen om de gewenste situatie te bereiken. Bespreek het met je team, stem dit op elkaar af en zet de acties uit in de tijd. Houd het overzichtelijk en realistisch, pak niet alles tegelijk aan.
 • Monitor en evalueer samen de ontwikkeling en stel plannen bij waar nodig.
 • Bekijk voor adviezen en tips de kaart Adviezen - basisvaardigheden digitale geletterdheid (pdf, 519 kB).