Hoeveel uren moeten we besteden aan Engels in het vso (uitstroomprofiel arbeid)?

8 maart 2021

In de rubriek vraag en antwoord deze keer een vraag van een vso-school. Deze school is zich binnen de vso-afdeling arbeid aan het oriënteren op het samenstellen van de pakketten van onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De school denkt na over het aantal uren dat ze het vak Engels willen aanbieden en wil graag weten of daar wettelijke normen voor zijn.

Het aantal uren per leergebied staat niet wettelijk vast
Je school mag zelf weten hoeveel uren je besteedt aan een bepaald leergebied. Dat geldt dus ook voor Engels. Wel heeft de rijksoverheid voor het arbeidsmarktgerichte profiel een wettelijk aantal uren vastgelegd, namelijk 1000. Daarbinnen moeten alle leergebieden aan bod komen.

Verplicht vak

Engels is een verplicht vak voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Beide profielen gelden  wettelijke kerndoelen waar scholen zich aan moeten houden. Voor Engels zijn de vso-kerndoelen voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs hetzelfde als de kerndoelen voor vo onderbouw. Het uitstroomprofiel arbeidsmarkt heeft eigen kerndoelen voor Engels. Scholen kunnen zelf bepalen hoeveel uur ze willen besteden aan Engels.

Wil je meer weten over de kerndoelen voor het vso?

De kerndoelen vormen het belangrijkste (wettelijk) kader in je onderwijs. Ze geven aan wat je leerlingen moeten aanbieden om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling.

Ook voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gelden er kerndoelen. De diversiteit binnen het vso is groot. Er zullen leerlingen uitstromen naar vervolgonderwijs, er zijn leerlingen die voorbereid moeten worden op de arbeidsmarkt en leerlingen die voorbereid moeten worden op (arbeidsmatige) dagbesteding. Om recht te doen aan deze diversiteit is een onderscheid gemaakt naar drie uitstroomprofielen. Voor elk vso-uitstroomprofiel zijn er aparte kerndoelen ontwikkeld.

De vso-kerndoelen voor alle leergebieden en alle uitstroomprofielen zijn te vinden op de website van SLO.