Uitstroom pro

7 december 2023

Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding. De doelgroep is zeer divers; de leerlingen stromen uit naar een vervolgopleiding, arbeid, beschut werk en dagbesteding.

In het praktijkonderwijs kunnen leerlingen branchecertificaten en diploma’s behalen om hun kansen op de arbeidsmarkt en bij vervolgopleidingen te vergroten. Veel scholen zijn een samenwerking aangegaan met het mbo, zodat een aantal leerlingen in het praktijkonderwijs een entree-diploma (mbo niveau 1) kan behalen. Niet alle leerlingen zullen in staat zijn een startkwalificatie te halen, maar kunnen misschien wèl werken in functies onder het niveau van de assistent-opleiding, mbo niveau 1. Voor deze leerlingen is het ontwikkelen van de algemene beroepsvaardigheden erg belangrijk. Praktijkvakken, stagevakken en branchegerichte cursussen vormen voor deze leerlingen daarom de rode draad van het onderwijs. Wil je meer weten over het samenstellen van een praktijkverklaring voor maatwerktrajecten en een overzicht van bestaande branchecertificaten voor vso en praktijkonderwijs, dan verwijzen we je graag door naar de website borispraktijkloket.nl. Het praktijkonderwijs heeft nog een belangrijke nazorgtaak. Nadat de leerling uitstroomt wordt hij/zij nog twee jaar gevolgd en biedt de school, indien nodig, nazorg en begeleiding.

SLO ondersteunt ook scholen voor praktijkonderwijs bij het vormgeven van leerplankundige aspecten door middel van diverse handreikingen en voorbeeldmatige uitwerkingen. Zo zijn er voor taal en rekenen/wiskunde leerroutes passende perspectieven beschikbaar om leerlingen in het praktijkonderwijs verder te helpen op weg naar referentieniveau 1F en op onderdelen naar 2F. Daarnaast gaat het om uitwerkingen voor het voortgezet speciaal onderwijs die ook geschikt zijn voor het praktijkonderwijs en andersom. In de documenten in het rechtermenu kun je meer informatie en ideeën vinden over inhoud en fasering van het onderwijs, leerroutes, loopbaankeuzes, maatwerk en stages. De zes taakkaarten bieden praktische activiteiten die aansluiten bij de doelen voor taal en rekenen (1F) en passen bij verschillende uitstroomsectoren. Voor het werken aan financiële geletterdheid is een e-zine en een publicatie beschikbaar.


toon meer

Vrije trefwoorden