Dans

15 september 2023

Trendrapport Betovering en betekenis

“De ontmoeting met kunst is op zichzelf waardevol én moet plaatsvinden in de omgeving waarin de betovering het sterkst beleefd kan worden, dus in de concertzaal of in het theater.” Twee conclusies uit het trendrapport over theater-, dans- en muziekeducatie. Ook blijken veel leraren moeite te hebben bij het verwoorden van hun eigen behoefte op dit gebied. Herkenbaar? Een duidelijke visie op kunst- en cultuuronderwijs is hierbij een belangrijke stap.
Wil jij je visie op kunst- en cultuuronderwijs verhelderen of updaten? Deze handreiking van SLO kan je hierbij helpen.

Danstheater voor het basisonderwijs

Nederland heeft een rijk aanbod aan dansgezelschappen die voorstellingen en workshops aanbieden voor het basisonderwijs. Zien dansen, doet dansen. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Danstheater Aya uit Amsterdam maakt directe en eerlijke voorstellingen over onderwerpen die leerlingen bezighouden zoals culturele identiteit, groepsdruk of populariteit. Persoonlijke voorstellingen over bijvoorbeeld racisme, waarin het gesprek van de danser met de klas een belangrijke plek inneemt.
  • De Stilte uit Breda wil met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten, die de verbeelding prikkelen, de speelse leerdrift van kinderen stimuleren en hun artistieke vermogens aanjagen.
  • De Dansers uit Utrecht maakt ‘dansconcerten’ waarin dans en live muziek samenkomen. De Dansers wil inspireren tot lijfelijkheid en persoonlijke verbinding, juist in een samenleving waarin we steeds meer op schermpjes leven.

Dans je taal

SALLY dansgezelschap Maastricht maakt voorstellingen voor jeugd, jongeren en hun familie over thema’s die kinderen, jongeren én ook volwassenen herkennen en raken. SALLY wil méér dan alleen dans laten zien, ze is een actief pleitbezorger van het VN Kinderrechtenverdrag, waarin de rechten van het kind zijn opgenomen. Ze ontwikkelt met dans vaardigheden die volgens dit verdrag nodig zijn om je te verhouden tot de wereld.

Op het gebied van educatie richt SALLY zich op docententrainingen, creativiteitsontwikkelingen, rijke onderwijs programma’s en bewegend leren. Een voorbeeld van het laatste is Dansje Taal, is een online dans- en taalprogramma. Het bundelt de kracht van dans met het aanleren van een taal. Al bewegend doen kinderen namelijk sneller nieuwe ervaringen en kennis op. Dansers Ivan en Kiki nemen de leerlingen van groep 1 t/m 8 mee in de wereld van taal. Samen met de leerlingen ontdekken ze op een actieve manier de klanken, letters, spellingsregels en schrijfwijzen van het Nederlands.