Kunstdisciplines in beeld in het primair en gespecialiseerd onderwijs

15 september 2023

Van creativiteitsontwikkeling tot technologie en van onderzoek tot financiering.

Wil jij weten wat werkt in kunstzinnige oriëntatie? Ben je op zoek naar inspirerende kunst- en cultuurprojecten?

Of het nu gaat om muziek, dans, beeldende kunst, erfgoed, theater, drama of film: er is meer mogelijk dan je denkt en je hoeft het niet alleen te doen. Musea, theatergezelschappen, culturele instellingen, muziekscholen en kunstenaars staan klaar om met jouw leerlingen aan de slag te gaan.

We verzamelden tientallen mooie projecten uit alle kunstgebieden voor in de klas, op locatie of online. Klik op één van de disciplines, neem een kijkje en laat je inspireren.

Je vindt hier ook links naar recent onderzoek over wat werkt binnen kunstzinnige oriëntatie en de positieve effecten van kunst- en cultuuraanbod in het primair onderwijs. Onderzoek naar onderwijs in kunst en cultuur zorgt voor nieuwe inzichten, werkwijzen en methodes. Onderzoek is soms ook aanleiding tot verdere vakinhoudelijke discussie of verandering.

Reviewstudie én podcast 'Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie?' en domeinbeschrijving

Hoe bevorder je de creativiteitsontwikkeling van je leerling? Wat is belangrijk bij de samenwerking tussen een groepsleerkracht en een kunstenaar of kunstvakdocent? In een podcast gaat Rik Weeting, oud-curriculumontwikkelaar bij SLO, in gesprek met Folkert Haanstra, over wat werkt in kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs. Hij is één van de auteurs van de reviewstudie naar beïnvloedbare factoren voor leerprestaties bij kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs.

Naast een reviewstudie heeft SLO een domeinbeschrijving gepubliceerd. Deze domeinbeschrijving geeft een overzicht van hoe het curriculum voor Kunstzinnige oriëntatie eruitziet. Er wordt ingegaan op het beoogd ( de landelijke doelen), uitgevoerd (de praktijken) en gerealiseerd (de leeropbrengsten) curriculum.

De reviewstudie levert samen met de domeinbeschrijving input voor de inhouden die gepeild moeten worden bij het Peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie in 2024/2025.

Cultuureducatie met kwaliteit (CmK)

Meer dan de helft van de basisscholen doet al mee aan CmK binnen verschillende regionale programma’s in het hele land. Door samenwerking tussen scholen en culturele instellingen heeft de kunst-, media- en erfgoededucatie op veel van deze scholen een verbeterslag gemaakt. Een groot deel van de scholen maakt hier echter nog geen gebruik van.
Wil jij ook je leerlingen laten profiteren van goed cultuuronderwijs? Ga naar de website en lees alles over doorlopende leerlijnen, het bevorderen van deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en de mogelijkheden voor financiering.

Wil jij graag ook een mooi project of onderzoek delen? Mis jij nog iets? Laat het ons weten en mail naar Moniek Warmer, vakexpert Kunst & Cultuur po (m.warmer@slo.nl)!

Onderzoek, tool én podcast 'Hoe bespreek je een theatervoorstelling of andere kunstzinnige activiteit na?

Hoe laat je kinderen een open, inhoudelijk gesprek voeren naar aanleiding van de theatervoorstelling die ze net gezien hebben of museum dat ze net bezocht hebben? Leerkrachten vinden het vaak een uitdaging om esthetische ervaringen in de klas te bespreken. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat zo’n gesprek te schools - of andersom - juist te vrijblijvend wordt?

In een podcast gaat Rik Weeting, oud-curriculumontwikkelaar bij SLO, in gesprek met Nadieh Graumans-Tigchelaar over een laagdrempelige gesprekstool waarmee (groeps)leerkrachten in het primair en speciaal onderwijs het bezoek aan een theatervoorstelling en andere kunstzinnige activiteiten kunnen nabespreken. Nadieh is theaterdocent, onderzoeker en ontwikkelaar van deze gesprekstool.


contactpersoon

Moniek Warmer 270

toon meer