biologie havo/vwo

29 februari 2024

thema's

vernieuwing examenprogramma's havo en vwo

Op deze pagina is de informatie te vinden die eerder gepubliceerd werd via de website betanova.nl.

gezondheid als vakoverstijgend thema

Iedereen is dagelijks, bewust of onbewust, bezig met gezondheid. Het leven zit vol met keuzes, die invloed hebben op je gezondheid. Lees hier meer over het thema gezondheid.

olympiades

Informatie over de acht olympiades voor havo- en vwo-leerlingen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden ondersteund.

TI_shutterstock_154155695

trends in vaardigheden

Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs.