Han Noordink


Han Noordink is curriculumontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs. Hij is sociaal geograaf en vakinhoudelijk deskundig op het gebied van aardrijkskunde en maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en in brede zin de mens- en maatschappijvakken.

Hij is betrokken bij vakontwikkelingen voor de examenprogramma's van aardrijkskunde, maatschappijkunde (vmbo) en maatschappijwetenschappen (hv). Verder is hij nauw betrokken bij het traject van curriuculum.nu (inhoudelijke begeleider van het ontwikkelteam M&M) en heeft hij expertise op het gebied van de samenhang tussen M&M-vakken; leermiddelenanalyse; doorlopende leerlijnen po-vo; de aansluiting onderbouw en tweede fase vo; hogere denkvaardigheden. Zijn netwerk bestaat uit (vakinhoudelijk) deskundigen van Cito, CvTE, lerarenopleidingen en vakverenigingen M&M (in het bijzonder KNAG en NVLM).