Hoe is de werkgroep samengesteld?

4 juli 2023

De werkgroep brengt expertise samen vanuit cTWO, de NVvW, hbo, wo en SLO. en baseert zich op de inventarisatie van knelpunten waar ruim 2.000 leerlingen, leraren, schoolleiders, decanen en medewerkers van vervolgopleidingen aan hebben meegewerkt.

De werkgroep bestaat uit:

  • Paul Rullmann: voorzitter, voormalig vicevoorzitter TU Delft, voorzitter commissie doelmatigheid hoger onderwijs
  • Frits Spieksma: hoogleraar combinatorisch optimaliseren TU Eindhoven
  • Christiaan Boudri: docent engineering HAN, voorzitter werkgroep mbo-hbo (NVvW)
  • Paul Drijvers: hoogleraar didaktiek van de wiskunde Universiteit Utrecht, wetenschappelijk directeur Freudenthal Instituut
  • Lidy Wesker: wiskundeleraar, lerarenopleider hbo
  • Wim Caspers: docent wiskunde (Lyceum Ypenburg), bestuurslid NVvW, lerarenopleider TU Delft
  • Theo van den Bogaart: vakdidacticus hbo
  • Stanja Oldengarm: secretaris SLO