Vakkenstructuur wiskunde havo/vwo

15 januari 2024

De vakkenstructuur van wiskunde op de havo en in het vwo levert een aantal nadelen op voor leerlingen, leraren, decanen, schoolleiders en medewerkers van vervolgopleidingen. Zo concludeerden eerder de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW), de commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland en de Commissie Toekomst Wiskundeonderwijs (cTWO). De NVvW en SLO hebben de knelpunten van de huidige vakkenstructuur geïnventariseerd.

Vakvernieuwingscommissie wiskunde aan de slag met vernieuwde vakkenstructuur

Voor wiskunde heeft SLO in opdracht van het ministerie OCW recent een verkenning naar een vernieuwde vakkenstructuur opgeleverd. Deze verkenning is gericht op het oplossen van diverse problemen die leerlingen en onderwijs ondervinden met de huidige structuur. De nadere invulling hiervan wordt gevraagd aan de vakvernieuwingscommissie die aan de slag gaat met de examenprogramma’s voor wiskunde havo en vwo. Zie voor meer informatie de Kamerbrief Curriculum funderend onderwijs (4 april, 2022).

Achtergrond

De vakvernieuwingscommissie wiskunde (cTWO) die actief was tussen 2004 en 2012, signaleerde destijds dat er rond de vakkenstructuur van wiskunde diverse knelpunten zijn. Aanvullend onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW (door SLO en NVvW) heeft daarna de knelpunten bevestigd en verhelderd.

Gezien de knelpunten in de structuur, verdient het de voorkeur om eerst de structuur te verbeteren voordat de inhoud geactualiseerd wordt. Daarom heeft het ministerie in september 2021 SLO de opdracht gegeven om een werkgroep in te richten met als opdracht een adequaat advies te geven ten aanzien van de vakkenstructuur wiskunde in de bovenbouw van de havo en het vwo. De werkgroep heeft haar advies (pdf, 714 kB) uitgebracht. Hiermee heeft zij een belangrijke basis gelegd voor de actualisatie van het vak.

Meer weten over het vervolgtraject? Via dit platform blijf je op de hoogte van de actualisatie van de examenprogramma’s wiskunde havo en vwo.

contactpersoon

Johan Brons 270