Vakkenstructuur wiskunde havo/vwo

25 november 2021

De vakkenstructuur van wiskunde op de havo en in het vwo levert een aantal nadelen op voor leerlingen, leraren, decanen, schoolleiders en medewerkers van vervolgopleidingen. Zo concludeerden eerder de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW), de commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland en de Commissie Toekomst Wiskundeonderwijs (cTWO). De NVvW en SLO hebben de knelpunten van de huidige vakkenstructuur geïnventariseerd.

Download: Inventarisatie knelpunten (juli 2021) en bijlagen.

In opdracht van het ministerie van OCW is een werkgroep samengesteld die begin 2022 advies uitbrengt over de vakkenstructuur wiskunde in havo en vwo. Deze werkgroep baseert zich op de inventarisatie.