Wanneer deelt de werkgroep haar opbrengsten?

4 juli 2023

Begin 2022 brengt de werkgroep advies uit aan het ministerie van OCW. Daarna vind je het advies op deze website.

De werkgroep organiseerde op 8 december een webinar om de conceptadviezen te bespreken. Het is bedoeld voor leraren wiskunde in havo en vwo en medewerkers van vervolgopleidingen.

Petra Hendrikse, oud-medewerker van SLO (vakexpert wiskunde en informatica), deelt haar ervaringen in een blogreeks.


blogreeks