IT

4 februari 2022

Aan de hand van de gespreksleidraad PTA kun je als team met elkaar in gesprek gaan over het opzetten of verbeteren van het PTA.

Bij de downloads vind je de gespreksleidraad voor het praktijkgerichte programma Informatietechnologie en een bestand met twee voorbeelduitwerkingen. Deze voorbeelduitwerkingen zijn niet bedoeld als ideaalbeeld of advies, maar bieden ruimte voor een gesprek over de mogelijkheden om schooleigen keuzes te maken binnen het examenprogramma. Zo kun je als team tot een beredeneerde keuze voor het PTA komen dat aansluit bij landelijke eisen, de visie en beleid op schoolniveau, de wensen en inzichten op pgp-niveau, en misschien ook wel heel praktisch: wat er op dit moment mogelijk is op jouw school.