Kwaliteitsborging schoolexaminering

27 juli 2023

In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

Als team van een praktijkgericht programma werk je elk jaar weer aan het samen vormgeven en zichtbaar maken van het schoolexamen in je PTA, gebaseerd op je visie en ambities.

Gespreksleidraad PTA

Aan de hand van de gespreksleidraad PTA kun je als team met elkaar in gesprek gaan over het opzetten of verbeteren van het PTA. Hiervoor zijn er twee voorbeelduitwerkingen opgenomen over een invulling van het PTA.

De voorbeelduitwerkingen zijn niet bedoeld als ideaalbeeld of advies, maar bieden ruimte voor een gesprek over de mogelijkheden om schooleigen keuzes te maken binnen het examenprogramma. Zo kun je als team tot een beredeneerde keuze voor het PTA komen dat aansluit bij landelijke eisen, de visie en beleid op schoolniveau, de wensen en inzichten op pgp-niveau, en misschien ook wel heel praktisch: wat er op dit moment mogelijk is op jouw school.

Door dit gesprek vaker te voeren - met collega’s, directieleden, leerlingen of andere scholen – maak je van het PTA meer dan een document voor verantwoording. Het kan helpen om elk schooljaar opnieuw stappen te zetten naar een zo sterk mogelijke invulling van het praktijkgerichte programma.

In de rechterkolom vind je voorbeelden per PGP.

Aanpassingen in het Eindexamenbesluit

Op 22 april 2021 heeft minister Slob de aangekondigde aanpassingen in het Eindexamenbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpassingen worden per 1 augustus 2021 van kracht en hebben als doel om de kwaliteit(sborging) van schoolexaminering te versterken. Meer informatie over de aanpassingen in het Eindexamenbesluit inclusief Q&A lees je op deze website van de rijksoverheid.


gespreksleidraden PTA