opbouw van het examenprogramma

10 oktober 2021

Opbouw van de concept-examenprogramma's

Alle praktijkgerichte concept-examenprogramma's zijn opgedeeld in zes delen. Deel A tot en met C is voor alle programma’s gelijk.

Deel A – Praktijkgerichte vaardigheden

Deel B – Systematisch werken

Deel C – Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Deel D - werkvelden

Deel E - Programmaspecifieke kennis en vaardigheden

Deel F – Vraagstukken

Wil je de concept-examenprogramma’s van specifieke PGP’s zien klik dan in het rechtermenu op het concept-examenprogramma van je keuze.

Op 17 juni 2021 is er naast een algemene toelichting ook per praktijkgericht programma een toelichting gegeven door SLO op de concept-examenprogramma’s. Klik daarvoor op de webinars in het rechtermenu.