Aandachtspunten

13 december 2019

Nederlands op een hoger niveau afsluiten
Een leerling kan op een hoger niveau eindexamen doen. Een vmbo-tl-leerling kan bijvoorbeeld voor het vak Nederlands op havo-niveau eindexamen doen.

Vervroegd examen

Een leerling kan eerder examen doen in het vak wanneer hij de lesstof al beheerst. Voor het vmbo geldt dat eerder examen doen kan vanaf 2 vmbo.

Wet modernisering onderwijstijd

Scholen krijgen meer ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarom is er vanaf 1 augustus 2015 een nieuwe wettelijke urennorm. De nieuwe norm is niet meer per leerjaar, maar geldt voor de hele opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

  • 3700 uur voor het vmbo;
  • 4700 uur voor de havo;
  • 5700 uur voor het vwo.

Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten. Leerlingen moeten wel minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen, met uitzondering van het eindexamenjaar.