Visie op toetsing en examinering

24 maart 2020

Een visie op toetsing en examinering, in samenhang met de onderwijskundige visie. Zo'n visie op toetsing en examinering beschrijft de bij de school passende kijk op toetsing, schoolexaminering en de borging van de kwaliteit. Daarbij kan een school veel eigen keuzes maken.

Vanuit deze visie maken scholen keuzes in wat, hoe en hoeveel er wordt getoetst, met welke toetsvormen en welk doel én hoe de kwaliteit, waaronder de procesmatige kwaliteit wordt geborgd. De visie is opgenomen in het schoolplan of het strategisch beleidsplan.

Tip: maak bewuste keuzes op basis van een schoolexamenvisie. Papier is geduldig, maar alles wat in het PTA staat moet ook zo worden uitgevoerd.