ERK streefniveaus Frans

13 december 2019

In onderstaande tabellen staan de ERK streefniveaus (luisteren, gesprekken voeren, schrijven en lezen) die aan het einde van het vmbo voor Frans haalbaar worden geacht.

vmbo-bb
Luistervaardigheid A2
Gespreksvaardigheid A2
Schrijfvaardigheid A1
Leesvaardigheid A1/A2
vmbo-kb
Luistervaardigheid A2
Gespreksvaardigheid A2
Schrijfvaardigheid A1
Leesvaardigheid A2
vmbo-gl/tl
Luistervaardigheid A2
Gespreksvaardigheid A2
Schrijfvaardigheid A1/A2
Leesvaardigheid A2