Positie van het vak Frans in het vmbo

13 december 2019

Leerlingen gl en tl kunnen Frans of Duits als keuzevak in de bovenbouw kiezen in de sector economie.

Wil een leerling die niet de sector economie volgt, toch een extra vreemde taal leren, dan kan een school dit als extra examenvak aanbieden.

Onderbouw vmbo

In de onderbouw van het vmbo is het volgen van Frans of Duits, naast Engels, verplicht. Deze verplichting geldt niet voor leerlingen van vmbo-bb. Frans of Duits mogen wel vervangen worden door Spaans, Arabisch of Turks.
Voor het vak Frans zijn geen kerndoelen geformuleerd. Er wordt gebruikgemaakt van de kerndoelen die voor Engels zijn ontwikkeld.

Doorstroom theoretische leerweg naar de havo

Om de overstap naar de havo in het C&M profiel te kunnen maken heeft de vmbo tl-leerling Duits (of Frans) nodig. Deze talen zijn in dit profiel verplicht op de havo.