Relatie tussen de leerwegen

13 december 2019

De eindtermen in het examenprogramma zijn voor alle leerwegen hetzelfde.

Ze bevatten geen indicatie voor een te behalen niveau per leerweg noch een indicatie hoe ze zich tot elkaar verhouden qua omvang. Er is wel een onderscheid in het aantal examenonderdelen.

Het programma voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de eindtermen van het kerndeel. Het programma voor de gemengde en theoretische leerweg bestaat uit de eindtermen van het kerndeel én het verrijkingsdeel. Niveauverschillen worden inzichtelijk door de koppeling aan ERK-niveaus.