Inhoud examenprogramma Engels

13 december 2019

De kern van het examenprogramma Engels

De kern van het examenprogramma Engels bestaat uit zeven eindtermen voor alle leerwegen, waarvan de eerste drie van generieke aard zijn en de overige vier betrekking hebben op het leren van een taal.

Eindtermen in de kern

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken
MVT/K/2 Basisvaardigheden
MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/4 Leesvaardigheid
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

Gemengde en theoretische leerweg

Voor de gemengde en theoretische leerweg zijn er voor Engels nog vier eindtermen (V):
MVT/V/1 Leesvaardigheid
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang

Vanaf 2017 is eindterm MVT/V/2 vervallen voor het centraal examen. Eindterm MVT/V/3 Kennis van land en samenleving kwam hiervoor in de plaats.

De beknopte uitwerking van bovenstaande eindtermen is voor alle leerwegen dezelfde. Ze bevatten geen indicatie voor een te behalen niveau per leerweg of taal. Er is ook geen indicatie hoe ze zich tot elkaar verhouden qua omvang. Zie ERK streefniveaus Engels voor niveaus die haalbaar worden geacht.