Engels op een hoger niveau

13 december 2019

Engels op een hoger niveau afsluiten

Het is ook voor vmbo-leerlingen mogelijk Engels op een hoger niveau af te sluiten. Een tl-leerling kan bijvoorbeeld op havoniveau eindexamen Engels doen.

Een school kan er ook voor kiezen om leerlingen die ver boven het gemiddelde presteren, aan het eind van leerjaar drie Engels te laten afsluiten. De wet modernisering onderwijstijd biedt hiervoor ruimte. Het schoolexamen moet wel zijn afgesloten voordat de leerling zich aanmeldt voor het centraal examen. Deze leerlingen kunnen vervolgens in leerjaar vier kiezen voor een internationaal diploma of (via een staatsexamen) uitstromen op een hoger taalniveau.

Meer informatie hierover staat in de SLO-publicatie Vak(ken) afronden op een hoger niveau.​

Wet modernisering onderwijstijd

Scholen krijgen meer ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarom is er sinds 1 augustus 2015 een nieuwe wettelijke urennorm opgesteld. De nieuwe norm geldt niet meer per leerjaar, maar omvat de hele opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

  • 3700 uur voor het vmbo;
  • 4700 uur voor de havo;
  • 5700 uur voor het vwo.

Scholen kunnen zelf kiezen wanneer zij onderwijs verzorgen. Leerlingen moeten wel minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen, met uitzondering van het eindexamenjaar.