ERK streefniveaus Duits

13 december 2019

In onderstaande tabellen staan de ERK streefniveaus (luisteren, gesprekken voeren, schrijven en lezen) die aan het einde van het vmbo voor Duits haalbaar worden geacht. De resultaten van het ijkingsonderzoek van het CE van Cito staan onderaan in elke tabel.

vmbo-bb

Luistervaardigheid* A2
Gespreksvaardigheid A2
Schrijfvaardigheid A1
Leesvaardigheid A2/B1
Het centraal examen lees- en luistervaardigheid* Duits bb is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 59% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 48% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 59% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Duits bb op B1-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Duits bb wel het A2-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Duits bb niet geijkt is aan het A2-niveau.
vmbo-kb
Luistervaardigheid* A2
Gespreksvaardigheid A2
Schrijfvaardigheid A1/A2
Leesvaardigheid A2/B1
Het centraal examen lees- en luistervaardigheid* Duits kb is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 61% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 60% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 61% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Duits kb op B1-niveau.
vmbo-gl/tl
Luistervaardigheid A2/B1
Gespreksvaardigheid A2
Schrijfvaardigheid A2
Leesvaardigheid A2/B1
Het centraal examen leesvaardigheid Duits gl/tl is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 48% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 52% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 48% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Duits gl/tl op B1-niveau.