Domein H: Keuzeonderwerpen

13 december 2019

Het domein Keuzeonderwerpen omvat een of meer keuzeonderwerpen. De onderwerpen worden gekozen door de school en kunnen, indien de school daarvoor kiest, voor elke kandidaat verschillend zijn. De totale studielast van de keuzeonderwerpen is 40 uur.

In de afgelopen jaren zijn veel mogelijkheden voor het invullen van een keuzeonderwerp ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn:

 • Elke wiskundemethode biedt wel een aantal keuzeonderwerpen aan, voorzien van de nodige theorie en bijbehorende opdrachten.
 • Bayesiaanse kansrekening; zie artikel van H. Tijms in Euclides februari 2008.
 • Wet van Benford; als startpunt kan de opgave dienen uit het examen wiskunde A12 uit 2005, 2e tijdvak.
 • Simpson paradox;
 • Wiskunde en Escher; zie artikel van B. Zevenhek in Euclides maart 2009.
 • In de loop van de tijd is een groot aantal boekjes verschenen in de Zebra-reeks. De inhoud van veel van deze boekjes zal voor wiskunde C leerlingen waarschijnlijk erg moeilijk zijn. Dat neemt niet weg dat een aantal ervan zich toch goed leent voor gebruik als keuzeonderwerp. Dat kan bijvoorbeeld door een deel van zo'n boekje te gebruiken of het boekje te zien als uitgangspunt voor een praktische opdracht. Enkele voorbeelden:
  nr.  2     Perspectief, hoe moet je dat zien?
  nr.  3     Schatten, hoe doe je dat?
  nr.  4     De Gulden Snede
  nr.  8     Verkiezingen, een web van paradoxen
  nr. 20    Babylonische Wiskunde
  nr. 23    Experimenteren met kansen
  nr. 26    Een Koele Blik op Waarheid
  nr. 27    Kunst en Wiskunde
  nr. 36    Muziek uitgedrukt in getallen
  De Zebra-reeks is een niet-afgesloten reeks, nog steeds verschijnen er nieuwe boekjes.
 • Op de website van de stichting Ars et Mathesis vind je veel informatie, zoals boeken en webadressen, over onderwerpen waarin wiskunde en kunst elkaar ontmoeten.
 • Door de herziening van de examenprogramma's zijn onderwerpen, die voorheen wél in het wiskunde A (of wiskunde A12) of wiskunde C (of wiskunde A1) programma voorkwamen, uit het programma verdwenen. Enkele voorbeelden zijn:
  • Grafen en Matrices;
  • Lineair programmeren.
   Beide onderwerpen kennen een lange traditie, ook in oude eindexamens, waarmee een bron van toetsopgaven beschikbaar is.