Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo: een beschrijving van de te verwerven kennis en vaardigheden


26 november 2019
De kerndoelen van de wiskunde voor de onderbouw zijn erg globaal en geven de docent weinig houvast met betrekking tot wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van klas drie. Deze kerndoelen zijn voor havo en vwo al grotendeels gerealiseerd aan het eind van klas twee. Minder duidelijk is, wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van klas drie. Hier blijkt in het veld wel behoefte aan te zijn. Achterliggende gedachten: versterking van de onderbouw, doorlopende leerlijn onder- en bovenbouw, onderscheid havo en vwo. SLO en de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (cTWO) hebben samen een document gemaakt ten aanzien van het eindniveau klas drie, met uitsplitsing naar havo en vwo en met aandacht voor de aansluiting op de uiteenlopende vervolgtrajecten wiskunde A, B of C : de zogenaamde 'tussendoelen'.

auteur extern: Bos, M., Braber, N. den, Gademan, J., Wijk, P. van
jaar van uitgave: 2010

Bos, M., Braber, N. den, Gademan, J., & Wijk, P. van (2010). Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo: een beschrijving van de te verwerven kennis en vaardigheden. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema