Domein D: Verandering

22 maart 2023

Dit domein behoorde aanvankelijk niet tot het SE, in het definitieve programma is dat wel het geval. Het gevolg is dat er niet veel voorbeeldmateriaal beschikbaar is.

Inhoudelijk is de globale eindterm hetzelfde als die van subdomein B3 van het 'oude' programma van wiskunde A havo. In de lesmethoden en in de eindexamens behorend bij dat oude programma kun  je dus opgaven vinden die hier goed bruikbaar zijn.
Ook kunnen opgaven uit de pilotexamens aanknopingspunten bieden.

Het examenprogramma van wiskunde C vwo kent ook een domein Veranderingen (domein D). Daar wordt veel meer van de leerlingen gevraagd, slechts een enkele specificatie is eventueel bruikbaar voor het schoolexamen van wiskunde A havo. Maar in het 'oude' programma van wiskunde C vwo zijn bij subdomein Cg1 meer aanknopingspunten te vinden. Opgaven uit examens van dat programma kunnen dus een goede bron zijn om er zelf passende toetsopgaven mee te maken.


links