De positie van het vak

13 december 2019

Het vak wiskunde A havo is een verplicht profielvak in de profielen E&M (Economie en Maatschappij) en N&G (Natuur en Gezondheid). In beide profielen mogen de leerlingen in plaats van wiskunde A ook wiskunde B als profielvak kiezen, mits het bevoegd gezag dat toestaat.

Er bestaat de mogelijkheid om leerlingen de gelegenheid te bieden examen te doen in zowel wiskunde A als wiskunde B.

Het profiel E&M bevat naast wiskunde A (of wiskunde B) als verplichte profielvakken: economie en geschiedenis en één profielkeuzevak, te kiezen uit een van de moderne vreemde talen, aardrijkskunde, management & organisatie en maatschappijwetenschappen.
Het profiel N&G bevat naast wiskunde A (of wiskunde B) als verplichte profielvakken: biologie en scheikunde en één profielkeuzevak te kiezen uit aardrijkskunde, natuurkunde en natuur, leven en technologie.
In het profiel N&T (Natuur en Techniek) is wiskunde B profielvak en wiskunde D profielkeuzevak. In dit profiel is voor wiskunde A dus geen plaats.
In het profiel C&M (Cultuur en Maatschappij) is wiskunde A een keuze-examenvak.

De omvang van het vak wiskunde A havo is 320 SLU.