Loes Groen


Loes Groen is curriculumontwikkelaar MVT. Ze is betrokken bij projecten in het vreemdetalenonderwijs zoals de actualisatie van de kerndoelen. Verder maakt ze deel uit van het project Havo P.

Loes heeft lange tijd gewerkt als lerares Engels in het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft ze ervaring als docente in het primair en het wetenschappelijk onderwijs. Ook was ze werkzaam als projectbegeleider en auteur bij educatieve uitgeverijen.
Naast haar werk bij SLO doet ze promotieonderzoek naar hoe je leerlingen beter voorbereidt op het studerend lezen van Engelstalige academische teksten in het hoger onderwijs.

Loes Groen 270

Curriculumontwikkelaar moderne vreemde talen (MVT)

contactinformatie