Pgp-specifiek

25 oktober 2023

Karakteristiek

In opbouw starten de programma’s met een beschrijving van de karakteristiek. De karakteristieken beschrijven de unieke en kenmerkende inhoudelijke eigenschappen van de praktijkgerichte programma's. Het vormt de basis van het programma waarlangs kennis en vaardigheden gespecificeerd zijn. Een karakteristiek geeft richting aan de invulling van zowel het examenprogramma als het onderwijsprogramma.

Praktijkgericht programma Technologie kleine en grote variant (pgp-T)
In het conceptexamenprogramma Technologie ligt het accent op de brede toepassing van technologie in de wereld om ons heen.

Praktijkgericht programma Maatschappij kleine en grote variant (pgp-M)
In het conceptexamenprogramma Maatschappij ligt de focus op het werken met en voor mensen in de breedste zin van het woord.