PGP-specifiek

1 april 2022

Karakteristiek

In opbouw starten de programma’s met een beschrijving van de karakteristiek.
De karakteristieken beschrijven de unieke en kenmerkende inhoudelijke eigenschappen van het praktijkgerichte programma. Het vormt de basis van het programma waarlangs kennis en vaardigheden gespecificeerd zijn. Een karakteristiek geeft richting aan de invulling van zowel het examenprogramma als het onderwijsprogramma.

Praktijkgericht programma Technologie (pgp-T)
In het conceptexamenprogramma Technologie ligt het accent op de brede toepassing van technologie in de wereld om ons heen.

Praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M)
In het conceptexamenprogramma Maatschappij ligt de focus op het werken met en voor mensen in de brede zin van het woord.