Positie van het vak

24 september 2020

BSM is op zowel havo als vwo een keuzevak in het vrije deel van alle doorstroomprofielen.

Alleen schoolexamen

In 1999 werd Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2), zo heette BSM eerst, officieel examenvak voor het havo. Een jaar later werd ook het examenprogramma LO2 voor vwo vastgesteld. Met ingang van 2007 heet LO2 'Bewegen, sport en maatschappij', kortweg BSM en werd de studielast opgehoogd. De positie van het vak veranderde daar niet mee. Het vak blijft een keuzevak in alle doorstroomprofielen en het vak wordt afgesloten met een schoolexamen. BSM wordt beoordeeld met een eindcijfer dat meetelt binnen de zak/slaag regeling.

Positieve keuze

Leerlingen kiezen - behalve als een mogelijkheid zich te verdiepen in een onderwerp dat hun belangstelling heeft - om diverse redenen voor BSM. Voor havo leerlingen is het vak een uitstekende voorbereiding op vervolgstudies en beroepen waarbij leiding geven en organiseren (in sport en bewegen, maar ook daarbuiten) of eigen bewegingsvaardigheid worden vereist. Ook vwo-leerlingen hebben belangstelling voor het vak BSM. Voor vwo leerlingen gaat het om een brede kennis van sport en bewegen als opstap naar bijvoorbeeld bewegingswetenschappen, maar ook om een soort 'management en organisatie' in de praktijk. Leerlingen maken hoe dan ook altijd een positieve keuze voor BSM.