Het implementeren van contexten in onderwijsmateriaal


Een ontwerp- en analyse-instrument voor de natuurwetenschappelijke vakken
10 april 2019
In de examenprogramma's voor de natuurwetenschappelijke vakken wordt groot belang gehecht aan het kunnen toepassen van een concept in wisselende contexten. Deze verschillende contexten geven op hun beurt betekenis aan het concept. Het gaat dus om de wisselwerking tussen beide. SLO heeft een concept-contextvenster ontwikkeld dat zicht biedt op vier verschillende manieren waarop de wisselwerking tussen concepten en contexten kan worden uitgewerkt. In deze publicatie presenteren de auteurs een stappenplan, gebaseerd op het concept-contextvenster, dat kan helpen bij het ontwerpen van lesmateriaal of lessenseries, of bij het kiezen van reeds ontwikkeld materiaal.

auteur SLO: Maarten Pieters, Herman Schalk, Frans Carelsen
auteur extern: Sanders, G., Kortland, K.
jaar van uitgave: 2016

Sanders, G., Pieters, M., Schalk, H., Carelsen, F., & Kortland, K. (2016). Het implementeren van contexten in onderwijsmateriaal: een ontwerp- en analyse-instrument voor de natuurwetenschappelijke vakken. Enschede: SLO.


toon meer