Veranderende arbeidsmarkt

13 december 2019

De arbeidsmarkt verandert voor de toekomstige beroepsbeoefenaars. Technologische ontwikkelingen, individualisme en burgers die zich steeds mondiger opstellen, zijn maatschappelijke veranderingen die leiden tot een veranderende zorgvraag. Gevolg is dat er een sterke verschuiving plaatsvindt van 'aanbodsturing' naar 'vraagsturing', wat om andere zorgconcepten vraagt.


Bezuinigingen in de sector dwingen de organisaties tot doelmatiger werken. Daarnaast doet ook de marktwerking zijn intrede. Dit leidt tot nieuwe vormen van samenwerking zoals ontschotting (samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een organisatie) en ketensamenwerking (samenwerking tussen organisaties). In toenemende mate zal de zorg- en hulpverlener te maken krijgen met een zakelijker cultuur en worden aangesproken op resultaat en verantwoordlijkheden.

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er ander eisen aan de zorg- en hulpverlener zullen worden gesteld. Voor het onderwijs betekent dat: leerlingen voorbereiden op deze veranderingen in de sector. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kunnen omgaan met technologie: naast de zorgverlener krijgen ook andere instrumenten een plaats in de beroepsuitoefening. Daarnaast zijn van belang: zelfstandig kunnen werken en flexibel inzetbaar zijn, zich bewust zijn van de positie in de keten en meer verantwoordelijkheid dragen en delen.

Voor leerlingen betekenen deze ontwikkelingen:

  • Kennis opdoen van systemen van ICT, (zorg)technologie kennen en daarmee leren omgaan. Een vaardigheid die steeds belangrijker wordt is het aanvoelen hoe hier in relatie tot de ander mee kan worden omgegaan. Zie download: Voorbeelden zorgtechnologie.
  • Kostenbewust leren werken en ondernemend gedrag tonen.
  • Onderdeel zijn van het proces. Naar collega's toe een signalerende functie hebben. Zaken signaleren als deze niet goed gaan of beter kunnen om het werk beter en efficiënter te laten verlopen.
  • Veranderende werkwijzen en het ontwikkelen van zelfsturend vermogen. Daarbij hoort een actieve houding (stimuleren) en een bewustwording om bijvoorbeeld de ander uit te nodigen zoveel mogelijk zelf te laten doen.

Op de pagina onderwijsprogramma staat wat deze andere manier van handelen betekent voor het profiel.


toon meer