Keuzevakken ontwikkeld bij andere profielen

13 december 2019

​​​Inmiddels zijn er ongeveer 130 keuzevakken waar scholen een keuze uit kunnen maken. Ook profielmodulen mogen aangeboden worden als keuzevakken. Hiervoor geldt dat bb- en kb-leerlingen maximaal twee modulen uit één ander profiel als keuzevak mogen kiezen. Dezelfde regel geldt voor de gl. Gl-leerlingen mogen de twee andere modulen (uit het kb-profielvak) kiezen als keuzevak. Hierdoor kan een gl-leerling een volledig profiel volgen.

De keuzevakken kunnen op verschillende manier worden samengesteld. In het onderstaande schema is aangegeven welke keuzes scholen daarbij kunnen maken. Regel blijft: een leerling kan alleen kiezen uit het aanbod van de school en de leerling moet ook echt iets te kiezen moet hebben.

De school mag zelf het aanbod van keuzevakken samenstellen. Dit is anders dan bij de profielmodulen het geval is, niet afhankelijk van licenties die de school heeft. In de regel zal de school een keuze maken die aansluit bij de visie van de school over bijvoorbeeld onderwijs en opleiden, LOB, de leerlingpopulatie, de deskundigheid van docenten en de outillage. De school kan bijvoorbeeld besluiten keuzevakken aan te bieden die:

 • aansluiten bij het gekozen profiel;
 • niet hoeven aan te sluiten bij het gekozen profiel;
 • doorstroomrelevante arrangementen bevatten;
 • in samenwerking met mbo en bedrijfsleven worden aangeboden;
 • ontwikkeld zijn door de school zelf (vrij te ontwikkelen keuzevakken)

Een selectie aan keuzevakken uit andere profielvakken bij het profiel Zorg en Welzijn

Het betreft een selectie aan keuzevakken bij andere profielvakken die interessant kunnen zijn voor een bredere oriëntatie en/of verrijking van het profielvak ZW. Hierbij een korte toelichting op de gekozen selectie van profielvakken met keuzevakken:

 1. Horeca, bakkerij en recreatie (HBR);
 2. Economie en ondernemen (EO)
 3. Dienstverlening en producten (DP)
 4. Groen (Groen).

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Bij de hieronder genoemde keuzevakken uit dit profiel gaat het om de begrippen evenementen, catering en gastheerschap.

 • Gastheerspecialisatie
 • Keukenspecialisatie
 • Evenementen
 • De bijzondere keuken
 • Traiteur
 • Facilitaire dienstverlening: beheer en onderhoud

Economie en Ondernemen (EO)

De eerder genoemde maatschappelijke veranderingen (zie onderwijsprogramma: trends en ontwikkelingen) vragen om een zelfstandiger en ondernemender beroepsbeoefenaar. Er ontstaan andere dienstverbanden: flexcontracten en meer zzp’ers.

 • Keuzevak marketing: hiermee wordt inzicht verkregen hoe zich te profileren in de markt.
 • Keuzevak financieel en administratief beheer: gaat o.a. over boekhouding van een onderneming.
 • Keuzevak ondernemen: betreft het ontwikkelen en uitvoeren van een ondernemersplan.
 • Keuzevak webshop: is het bedenken van een webshop en via sociale media goederen of dienst verkopen.

De volgende twee keuzevakken betreffen werkzaamheden die aansluiten bij het werkveld Facilitaire dienstverlening.

 • Keuzevak logistiek: hierbij gaat het om magazijnwerkzaamheden zoals ontvangst, opslag, verzamelen, verpakken, verzenden van goederen en voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen.
 • Keuzevak officemanagement: betreft het uitvoeren van back- en frontofficewerkzaamheden.

Dienstverlening en Producenten (D&P)

 • Keuzevak voeding en beweging: dit is meer commercieel en klantgericht van opzet dan de module 'mens en gezondheid' uit het profielvak Z&W.
 • Keuzevak podium: hierbij gaat het om werkvormen van dans, drama, muziek of een combinatie hiervan.

Geschikt voor leerlingen die zich willen verdiepen in de bewegingsvorm dans of zich creatief willen verbreden.

 • Keuzevak geüniformeerde dienstverlening en veiligheid: dit sluit goed aan bij de doorstroom naar de mbo-opleidingen 'geüniformeerde beroepen'.

Groen (Groen)

 • Keuzevak voeding, gezondheid en welzijn: dit zijn de speerpunten in het profiel Z&W. Het keuzevak Voeding: hoe maak je het? betreft meer de productielijn consument - producent en het voedselgebruik. Raakvlakken zijn versheid, hygiëne en voedseladvies.
 • Keuzevak Groene zorg: hierbij gaat het om het verzorgen van een plant of dier in combinatie met een klant of klanten.