Nadruk op oriënteren

13 december 2019

Als de school de nadruk wil leggen op een oriënterend  onderwijsprogramma, dan zullen de programma's bestaan uit een profiel met profieloverstijgende keuzevakken. De school moet keuzes maken over het aanbod van keuzevakken en de volgorde daarvan moet passen in het keuzeproces van de leerling.

De leerling die nog niet weet wat hij wil zal zich verder kunnen oriënteren door voor een breed programma te kiezen. Hij krijgt een breed en verrijkend programma met veel keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de volgorde van keuzevakken en profielvak, zal de leerling in klas 3 of klas 4 centraal examen doen. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het oriënteren op opleidingen. Leerlingen volgen de reguliere route.

Voorbeeld uit de praktijk

In klas 3 en 4 kan het profiel MVI gekoppeld worden aan keuzevakken. De keuzevakken geven kleur aan het profiel. Op deze manier is er een aantal domeinen te onderscheiden waaruit leerlingen kunnen kiezen. Met de keuzevakken 'Fotografie' (MVI), 'Applicatieontwikkeling' (MVI), Game-design (MVI) en Audiovisuele vormgeving kunnen leerlingen bijvoorbeeld de creatieve ICT-kant op: ze bedenken een spel, maken schetsen van velden, karakters en attributen en kunnen met behulp van fotografie een storyboard ontwikkelen.

Met het MVI-profielvak kunnen leerlingen dus vele professionele en creatieve kanten op. Ook met keuzevakken uit andere profielen is het mogelijk een aantrekkelijke opleiding samen te stellen. Leerlingen die de evenementenkant op willen, kunnen bijvoorbeeld kiezen voor 'Evenementen' (HBR-profiel). Met de keuzevakken 'Vormgeven en typologie' en 'Licht, geluid en decor' (keuzevakken van het MVI-profiel) kunnen ze met 'Evenementen' assisteren bij het organiseren van bijvoorbeeld grote in- of outdoor evenementen.