Nadruk op opleiden

18 december 2019

Een school die nadruk legt op 'opleiden' zal smalle en specialistische onderwijsprogramma's aanbieden. Deze programma's bestaan uit een profiel in combinatie met profielverwante keuzevakken en zijn doorstroomrelevant.

In samenwerking met het mbo wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn of een leerroute naar een (vervolg)opleiding of opleidingsdomein in het mbo. De school bepaalt of de leerling een vaststaande leerroute, een arrangement, volgt of dat er nog iets te kiezen valt. Dit kan door leerlingen bijvoorbeeld vier van de veertien keuzevakken uit het MVI-aanbod te laten kiezen.

De leerling die precies weet wat hij wil, zal voor een opleidend programma kiezen, als de school dat aanbiedt. Hij krijgt een smal en verdiepend programma met beperkte keuzemogelijkheden en doet in de vierde klas centraal examen. Het schoolexamen wordt afgenomen in klas 3 en 4 over zowel het profielvak als de keuzevakken. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het verbeteren van de doorlopende leerlijn wat mogelijk kan leiden tot afspraken over verkorte routes.

Voorbeeld uit de praktijk

Van de site van St. Lucas
Keuzevakken sluiten aan bij de vervolgopleidingen op het mbo van Sint Lucas. Ze bieden verrijking of verdieping op de lesstof uit de profielmodules. De keuzevakken gelden als intake voor de opleidingen van het mbo Sint Lucas: maar welke zijn dat dan? En waar sluiten die (crebo's) uitstroomrichtingen op aan?
Het programma in de bovenbouw bouwt voort op het aanbod in de onderbouw. In leerjaar 1 en 2 krijgen leerlingen bijvoorbeeld een oriëntatie op de keuzevakken in de vorm van een creatief project. In de bovenbouw kunnen leerlingen dan kiezen uit: ...

Elke richting bestaat uit aantal verplichte keuzevakken:

  • Vormgeven en ambacht bestaat uit de keuzevakken tekenen, schilderen en illustreren, 2D/3D vormgeving en productie, mode en design en 3D vormgeving en realisatie.
  • Vormgeven product, ruimte & media bestaat uit keuzevakken: interieurontwerp en -design, ideeontwikkeling en presentatie en styling.
  • Vormgeven, media & technologie bestaat uit keuzevakken: audiovisuele vormgeving en productie, fotografie, applicatieontwikkeling en game-design.
  • Evenementenmanagement & mediaproductie bestaat uit keuzevakken: evenementen, vormgeving en typografie, licht, geluid en decor.