LOB in het PTA

29 februari 2024

LOB moet door de school verantwoord worden in het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA).

De regel is dat alle doelen die in een examenprogramma staan door de leerling bereikt worden. In een PTA moet de school aangeven hoe zij met de leerling gaat werken aan de loopbaanontwikkeling, in welke periode welke doelen gerealiseerd worden, wat de inhoud is van het onderwijs (wat de leerling onderneemt), welk 'bewijs' (toetsvorm) de leerling laat zien en of er een herkansingsmogelijkheid is.

Anders dan bij de andere schoolexamentoetsen zal er voor LOB geen cijfer worden gegeven. Het keuzeproces is het proces van de leerling. Goede en foute keuzes bestaan niet. Wel kan de school beoordelen of de leerling zich ontwikkeld heeft. Het keuzeproces waarin leerlingen activiteiten ondernemen en daaraan betekenis geven kan worden afgesloten met 'voldaan'. Veel scholen laten leerlingen een eindpresentatie geven over de activiteiten die zij hebben ondernomen. Andere scholen laten leerlingen een filmpje maken. De komende jaren zullen hiermee meer ervaringen opgedaan en gedeeld worden.

Tip

Bestudeer een PTA van een andere school. Wat zou je overnemen en wat zou je anders doen?

Moet er een apart PTA voor LOB gemaakt worden? Scholen vragen zich af of er voor LOB een apart PTA gemaakt moet worden of dat LOB ook geïntegreerd kan worden in een PTA voor het profielvak en de keuzevakken. Voor beiden is iets te zeggen. In onderstaande tabel is een eerste inventarisatie van de plus- en minpunten gemaakt.

inventarisatie plus- en minpunten
Apart PTA voor LOB LOB geïntegreerd in PTA's voor profielvak en keuzevakken
pluspunten ​is duidelijk voor leerlingen, ouders en docenten;
...

docenten zien waar LOB zit;
brede oriëntatie wordt mogelijk
samenhang met vakken wordt duidelijk;
serieus onderdeel van het SE;
...

plus- en minpunten ​de verantwoordelijkheid ligt bij één persoon;
...
gedeelde verantwoordelijkheid houdt een risico in dat niemand verantwoordelijk is;
...
minpunten

kan opgevat worden als 'apart' vak;
de samenhang met andere vakken wordt minder duidelijk;
...

...